رمانرمان عاشقانهرمان های اپدیتیرمان هیجان انگیز

دانلود رمان عشق ممنوعه استاد

در این وقت از وبسایت رمان پلاس در خدمت شما عزیزان هستیم با رمان عاشقانه دیگری با نام “ دانلود رمان عشق ممنوعه استاد ” امیدواریم مورد پسند قرار گیرد همراه ما باشید.

دانلود رمان عشق ممنوعه استاد

قسمتی از رمان »

“زمان حال “ ” نازلــــی “
جلوی چشمای خمار از ش*وت استاد آراد نجم ، مجبور بودم لبخند بزنم تا به چیزی شک نکنه اونم لبخندی از جنس درد!
دردی که فقط خودم تلخیش رو حس میکردم لبخندم رو بوسید با شه*..ت و عشقی که توی چشماش موج میزد کنار گوشم آروم زمزمه کرد :
_ خیلی س*..*ی و ه*تی تو*ه !لبشو از گوشم تا چونه ام نوازش وار کشید ،با حس داغ و خیسی لباش سرمو به عقب بردم ،بوسه ای روی گردنم نشوند با صدای گرفته ای گفت :


_روز اولی که بعد اون بحث و دعوا توی دانشگاه اونم دقیق سر کلاس خودم دیدمت هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی بیاد که تا این حد عاشقت بشم اونم عاشق دانشجوی شیطون و سربه هوام!…

امیدواریم از این رمان زیبا و جذاب نهایت لذت رو ببرید جهت دانلود پارتهای این رمان از باکس دانلود زیر استفاده کنید. و در صورت پیشنهاد انتقاد و نظر لطفا کامنت بذارید.


دانلود پارت ۱ تا ۲۰۵ با لینک مستقیم و بصورت فایل فشرده

پارت ۲۰۶

پارت ۲۰۷ تا ۲۱۰

پارت ۲۱۱ تا ۲۱۳

پارت ۲۱۴ – ۲۱۵

پارت ۲۱۶ تا ۲۱۷

پارت ۲۱۸

پارت ۲۱۹ تا ۲۲۰

پارت ۲۲۱ تا ۲۲۵

پارت ۲۲۶

پارت ۲۲۷

پارت ۲۲۸ تا ۲۳۰

پارت ۲۳۱ تا ۲۳۲

پارت ۲۳۳- ۲۳۴

پارت ۲۳۵

پارت ۲۳۶ تا ۲۳۷

پارت ۲۳۸

پارت ۲۳۹ – ۲۴۰

پارت ۲۴۱ – ۲۴۲

پارت ۲۴۳

پارت ۲۴۴ تا ۲۴۵

پارت ۲۴۶ تا ۲۵۰

پارت ۲۵۱ – ۲۵۲

پارت ۲۵۳

پارت ۲۵۴ – ۲۵۵

پارت ۲۵۶ تا ۲۵۷

پارت ۲۵۸ – ۲۵۹

پارت ۲۶۰

پارت ۲۶۱

پارت ۲۶۲

پارت ۲۶۳ تا ۲۶۵

پارت ۲۶۶

پارت ۲۶۷- ۲۶۸

پارت ۲۶۹ تا ۲۷۵

پارت ۲۷۶ تا ۲۷۸

پارت ۲۷۹ تا ۲۸۰

پارت ۲۸۱

پارت ۲۸۲

پارت ۲۸۳

پارت ۲۸۴

پارت ۲۸۵

پارت ۲۸۶

پارت ۲۸۷

پارت ۲۸۸

پارت ۲۸۹ تا ۲۹۰

پارت ۲۹۱ تا ۲۹۲

پارت ۲۹۳ – ۲۹۴

پارت ۲۹۵ تا ۲۹۸

پارت ۲۹۹ – ۳۰۰

پارت ۳۰۱

پارت ۳۰۲

پارت ۳۰۳ تا ۳۰۴

پارت ۳۰۵

پارت ۳۰۶ تا ۳۰۷

پارت ۳۰۸

پارت ۳۰۹

پارت ۳۱۰

پارت ۳۱۱

پارت ۳۱۲ – ۳۱۳

پارت ۳۱۴

پارت ۳۱۵

پارت ۳۱۶

پارت ۳۱۷

پارت ۳۱۸

پارت ۳۱۹

پارت ۳۲۰

پارت ۳۲۱ تا ۳۲۲

پارت ۳۲۳

پارت ۳۲۴

پارت ۳۲۵

پارت ۳۲۶

پارت ۳۲۷

پارت ۳۲۸

پارت ۳۲۹

پارت ۳۳۰

پارت ۳۳۱

پارت ۳۳۲

پارت ۳۳۳

پارت ۳۳۴

پارت ۳۳۵ تا ۳۳۶

پارت ۳۳۷

پارت ۳۳۸

پارت ۳۳۹

پارت ۳۴۰ – ۳۴۱

پارت ۳۴۲

پارت ۳۴۳ – ۳۴۴

پارت ۳۴۵

پارت ۳۴۶

پارت ۳۴۷

پارت ۳۴۸ – ۳۴۹

پارت ۳۵۰

پارت ۳۵۱

پارت ۳۵۲

پارت ۳۵۳ تا ۳۵۵

پارت ۳۵۶

پارت ۳۵۷

پارت ۳۵۸ تا ۳۶۰

پارت ۳۶۱

پارت ۳۶۲

پارت ۳۶۳

پارت ۳۶۴

پارت ۳۶۵

پارت ۳۶۶

پارت ۳۶۷ تا ۳۷۰

پارت ۳۷۱ – ۳۷۲

پارت ۳۷۳

پارت ۳۷۴ – ۳۷۵

پارت ۳۷۶

پارت ۳۷۷

پارت ۳۷۸ تا ۳۸۰

پارت ۳۸۱ تا ۳۸۴

پارت ۳۸۵ – ۳۸۶

پارت ۳۸۷ – ۳۸۸

پارت ۳۸۹ تا ۳۹۰

پارت ۳۹۱

پارت ۳۹۲

پارت ۳۹۳ تا ۳۹۵

پارت ۳۹۶ تا ۴۰۰

پارت ۴۰۱ – ۴۰۲

پارت ۴۰۳

پارت ۴۰۴

پارت ۴۰۵

پارت ۴۰۶ – ۴۰۷

پارت ۴۰۸

پارت ۴۰۹

پارت ۴۱۰ تا ۴۱۲

پارت ۴۱۳

پارت ۴۱۴

پارت ۴۱۵

پارت ۴۱۶

پارت ۴۱۷

پارت ۴۱۸

پارت ۴۱۹

پارت ۴۲۰

پارت ۴۲۱

پارت ۴۲۲

پارت ۴۲۳

پارت ۴۲۴

پارت ۴۲۵

پارت ۴۲۶ تا  ۴۳۰

پارت ۴۳۱

پارت ۴۳۲

پارت ۴۳۳

پارت ۴۳۴

پارت ۴۳۵

پارت ۴۳۶

پارت ۴۳۷

پارت ۴۳۸

پارت ۴۳۹

پارت ۴۴۰

پارت ۴۴۱

پارت ۴۴۲ تا ۴۴۴

پارت ۴۴۵ تا ۴۴۶

پارت ۴۴۷ تا ۴۴۸

پارت ۴۴۹ – ۴۵۰

پارت ۴۵۱ – ۴۵۲

پارت ۴۵۳

پارت ۴۵۴ – ۴۵۵

پارت ۴۵۶

پارت ۴۵۷ تا ۴۶۰

پارت ۴۶۱ تا ۴۶۳

پارت ۴۶۴ – ۴۶۵

پارت ۴۶۶ تا ۴۷۰

پارت ۴۷۱ تا ۴۷۵

پارت ۴۷۶ تا ۴۸۰

پارت ۴۸۱ تا ۴۸۳

پارت ۴۸۴ – ۴۸۵

پارت ۴۸۶ – ۴۸۷

پارت ۴۸۸

پارت ۴۸۹ – ۴۹۰

پارت ۴۹۱ تا ۴۹۷

پارت ۴۹۸ تا ۵۰۰

پارت ۵۰۱ تا ۵۰۷

پارت ۵۰۸ تا ۵۱۰

پارت ۵۱۱ تا ۵۱۳

پارت ۵۱۴

پارت ۵۱۵

پارت ۵۱۶ تا ۵۱۷

پارت ۵۱۸ تا ۵۱۹

پارت ۵۲۰ تا ۵۲۲

پارت ۵۲۳ تا ۵۲۵

پارت ۵۲۶ تا ۵۲۷

پارت ۵۲۸ تا ۵۳۰

پارت ۵۳۱ تا ۵۳۲

پارت ۵۳۳ تا ۵۳۵

پارت ۵۳۶ – ۵۳۷

پارت ۵۳۸ – ۵۳۹

پارت ۵۴۰ – ۵۴۱

پارت ۵۴۲ – ۵۴۳

پارت ۵۴۴

پارت ۵۴۵

پارت ۵۴۶ –  ۵۴۷

پارت ۵۴۸ – ۵۴۹

پارت ۵۵۰

پارت ۵۵۱ 

پارت ۵۵۲

پارت ۵۵۳

پارت ۵۵۴

پارت ۵۵۵

پارت ۵۵۶ – ۵۵۷

پارت ۵۵۸

پارت ۵۵۹

پارت ۵۶۰

این رمان آپدیت میشود.
لطفا از ارسال دیدگاه های تکراری بشدت پرهیز کنید همچنین قبل از ارسال دیدگاه حتما دیدگاه های قبلی را مطالعه کنید دیدگاه های تکراری تایید نخواهند شد.

رمان های مشابه »

کانال تلگرامی ما عضویت در کانال تلگرامی ما

‫۱۱۱ نظرها

 1. ی پیام دارم برای نویسنده عزیز
  اوایل رمانت خیلی خوب پیش میرفت اما الان کاملا روی مخ و الکی پیش میره و بنظر میرسه داری تمام تلاشت رو میکنی که چیز های بی اهمیت رو بیشتر کنی و صفحات رو پر کنی
  اینطور که پیش میری خواننده نه تنها جذب نمیشه از رمانت ضده میشه:/

 2. فکر میکنم نزدیک سه سال میشه که این رمان داره اپ میشه و من از همون پارت های اول قلم جذاب این نویسنده رو دنبال کردم هر هرفته منتظر پارت های جدید بودم.. شاید یه سال پیش با مشکلایی که برام پیش اومد به کلی یادم رفت و الان اومده بودم پی دی اف کاملشو دانلود کنم که دیدم هنوز تموم نشده و میخوام به نویسنده بگم الان دیگه رسیدیم به همون نقطه اول رمان و داستان داره جذاب میشه.. و خوشحال میشم این جذاب بودنشو زیاد کش ندین چون صبر نداریم:)

   1. سلام چرا همیشه می‌گین نویسنده رمان نمی‌ده که اپ کنیم ولی هیچکدوم از ماناتون رو درست نمیزارین😐🤝🏻

  1. دقیقا منم میخوام به ایشون بگم که چرا انقدر رمان فضای ناراحت کننده و افسرده کننده داره خب حالا شخصیت نازی یه غلطی کرده دیگه اراد باید به حرفاش گوش میداد حالا فرض بر اینکه برای اینکه داستان جذاب باشه شخصیت مهسا وارد شد خب چرا باید قضیه فقط به نفع اراد باشه خب شخصیت اریا رو هم وارد داستان کنین تا به نازی کمک کنه تا شایداحساسات اراد رو تحریک کنه.همه دارن تو این داستان بهم خیانت میکنن این چه کوفتیه دیگه
   بیچاره شخصیت نازی😐

 3. کی پارت ۴۴۲ را میزارین
  این چه وضعشه
  خیلی مسخره شده
  دو روز میزارین اونم با تعدار صفحات کم!
  دیگه این رمان جذابیت نداره

   1. کی پارت ۴۳۲ رومیزارید جای حساس رمان هست لطفا سریع تر پارت ها رو بزارید بازم ممنون💜

  1. خیلی دیر پارت گذاری میکنین اینطوری جذابیت رمان کم میشه مخصوصا الان ک کم کم خواننده یک چیز هایی از رمان متوجه شده و قسمت حساس رمان هست
   لطفا سریعا پارت گذاری کنید

 4. سلام وقت بخیر… حالا که زمان پارت گذاری بسیار طول می کشه به طوری که به یک بار در هفته هم میرسه، لطفا مقدار پارت هارو حداقل بیشتر کنید.

 5. رمانتون خیلی خوبه
  فقط چرا انقد دیر دیر پارت میزارین
  چی میشه یکم زود زود پارت بزارین😕
  پووووف بازم ممنون

 6. سلام چند روز یکبار پارت میزارید؟
  خیلی رمان قشنگیه لطفا زودتر پارت ها رو بزارید تا پارت ۳۵۱خوندم بقیش هم اگه میشه زود بزارید
  اگه دیر به دیر بزارید کسایی که میخونن از رمان زده میشن

 7. سلام
  پارت جدید را کی میزارین؟
  من ۳۲۰پارت را تو یه روز خوندم ولی الان میبینم ادامش نیست
  میشه زود تر بزارین؟
  و اینکه این رمان کلا چند تا پارت داره؟
  ممنون‌از شما ادمین عزیز و فعال و نویسنده با ذوق و فعال

 8. سلام
  وقت بخیر
  به کسی که رمانو براتون میفرسته بگید که اینقدر دیر پارت گذاری، جذابیت رمانو کم میکنه و باعث میشه مخاطب ها دیگه پیگیر این رمان نشن…

 9. انقد دیر پارت میزارید ب کل یادم رف رمانو!
  مهسا کی بود؟!
  فامیلشون یا دختر دوست بابایه آراد؟!😂😂😂

   1. بابا خببگو یکم زوتر بدن…اینطوری تمام افرادی که دارن میخونن خسته میشنو رمانتو ول میکنن…

  1. سلام ممنون از رمان قشنگتون
   اگه میتونید رمان پرنسس و کوتوله ها فصل دومش را هم بزارید ممنون از ادمین عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا