رمانرمان عاشقانهرمان های اپدیتی

دانلود رمان راننده سرویس جذاب من

در خدمت شما هستیم با رمان جذاب دیگری با نام ” دانلود رمان راننده سرویس جذاب من ” و ژانر ” عاشقانه ” امیدواریم مورد پسند قرار بگیره همراه ما باشید.

دانلود رمان راننده سرویس جذاب من

خلاصه رمان :

سینا مرد متاهل و هو*س بازی ست که راننده سرویس دختربچه هاست، سینا چشمش بدنبال دختربچه ای بنام یامور هست و در این بین اتفاقای میفته که در ادامه داستان متوجه میشد…

قسمتی از رمان :

نگاهی به بچه ها انداختم دونه دونه از ماشین پیاده شدن و حالا من موندم و یامور کوچولو با اون رو*نای تپلش . خونه ش دورتر از بقیه بچه ها بود…ماشینو به حرکت در اوردم در
همون حالت نگاهی بهش انداختم _خوبی عمو جون؟ شروع کرد به تکون دادن مقنعه ش :نه خیلی گرمه _خب اگه میخوای تا میرسیم ما*نتو*تو دربیار …
از خدا خواسته هم ما*نتو و هم مقعنه شو دراورد تازه یازده سالش شده بود و کمی هیکلش درشت شده بود برای همین زیر تا*ب سفید رنگ کمی سی*نه های برامد*ش معلوم بود. اب دهنمو پرصدا قورت دادم.

کمی تحر*یک شدم و بلند شدن مردو*نه مو حس میکردم با دستم مرد*و*نه مو جابه جا کردم و دستمو رو رونها*ش گذاشتم
چه رون*های تپلی داری !
– نخودی خندید : عمو
– جونم؟
– نگاه لیمو دراوردم
– با این حرفش چشمام برقی زد و نگاهی بهشون انداختم
– جون بابا نشونم میدی ببینم خوشگله ؟
– اخه مامانم گفته به کسی نشون ندم !
ماشین رو تو یه کوچه خلوت نگهداشتم
– ااا من که کسی نیستم من عموتم و یه ساله راننده سرویست
سرشو با تردید تکون داد و من من کنان گفت : قول میدی به مادرم نگی که نشونت دادم ؟؟
– قول میدم
سریع لبا*سشو بالا زد و با دیدن سی*نه هاش چشمام گرد شد و چند بار پشت سر هم پلک زدم ناباور سرمو تکون دادم
تازه نوکش جوونه زده بود و حسابی خوشگل بود… دستمو جلو بردم…./ جهت مطالعه باقی رمان از باکس دانلود زیر استفاده کنید


دانلود پارت ۱ تا ۴ با لینک مستقیم

پارت ۵ – ۶

پارت ۷ – ۸

پارت ۹ – ۱۰

پارت ۱۱

پارت ۱۲

پارت ۱۳

پارت ۱۴ – ۱۵

پارت ۱۶

پارت ۱۷

پارت ۱۸

پارت ۱۹

پارت ۲۰

پارت ۲۱ – ۲۲

پارت ۲۳

پارت ۲۴

پارت ۲۵

پارت ۲۶ تا ۲۸

پارت ۲۹

پارت ۳۰

پارت ۳۱

پارت ۳۲

پارت ۳۳

پارت ۳۴ – ۳۵

پارت ۳۶

پارت ۳۷

پارت ۳۸

پارت ۳۹

پارت ۴۰

پارت ۴۱

پارت ۴۲

پارت ۴۳

پارت ۴۴

پارت ۴۵

پارت ۴۶

پارت ۴۷

پارت ۴۸

پارت ۴۹

پارت ۵۰

پارت ۵۱

پارت ۵۲

پارت ۵۳

پارت ۵۴

پارت ۵۵

پارت ۵۶

پارت ۵۷ – ۵۸

پارت ۵۹ – ۶۰

پارت ۶۱

پارت ۶۲

پارت ۶۳

پارت ۶۴

پارت ۶۵

پارت ۶۶

پارت ۶۷

پارت ۶۸

پارت ۶۹

پارت ۷۰

پارت ۷۱ – ۷۲

پارت ۷۳

پارت ۷۴

پارت ۷۵

پارت ۷۶

پارت ۷۷

پارت ۷۸

پارت ۷۹

پارت ۸۰

پارت ۸۱

پارت ۸۲

پارت ۸۳

پارت ۸۴

پارت ۸۵

پارت ۸۶

پارت ۸۷

پارت ۸۸

پارت ۸۹

پارت ۹۰

پارت ۹۱

پارت ۹۲

پارت ۹۳

پارت ۹۴

پارت ۹۵

پارت ۹۶

پارت ۹۷

پارت ۹۸

پارت ۹۹

پارت ۱۰۰

پارت ۱۰۱

پارت ۱۰۲

پارت ۱۰۳

پارت ۱۰۴

پارت ۱۰۵

پارت ۱۰۶

پارت ۱۰۷

پارت ۱۰۸

پارت ۱۰۹

پارت ۱۱۰

پارت۱۱۱

پارت ۱۱۲

پارت ۱۱۳

پارت ۱۱۴

پارت ۱۱۵

پارت ۱۱۶

پارت ۱۱۷

پارت ۱۱۸

پارت ۱۱۹

پارت ۱۲۰

پارت ۱۲۱

پارت ۱۲۲

پارت ۱۲۳

پارت۱۲۴

پارت ۱۲۵

پارت ۱۲۶

پارت ۱۲۷

پارت ۱۲۸

پارت ۱۲۹

پارت ۱۳۰

پارت ۱۳۱

پارت ۱۳۲

پارت ۱۳۳

پارت ۱۳۴

پارت ۱۳۵

پارت ۱۳۶

پارت ۱۳۷

پارت ۱۳۸

پارت ۱۳۹

پارت ۱۴۰

پارت ۱۴۱

پارت ۱۴۲

جهت مشاهده پارت ۱۴۳ لطفا فایل کامل رمان را خریداری کنید

رمان های پیشنهادی »

کانال تلگرامی ما عضویت در کانال تلگرامی ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا